Διοικητική Αναδιοργάνωση | Δύναμη Πολιτών
2810 223401

Διοικητική Αναδιοργάνωση

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου   

Ο σχεδιασμός µας στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών, επικεντρώθηκε στην κάλυψη των μεγάλων κενών που δημιουργήθηκαν σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού τόσο από συνταξιοδοτήσεις όσο και από την επιλογή της προηγούμενης δημοτικής αρχής  να δεχτεί την μετακίνηση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων,  µε το μέτρο της ενδοδηµοτικής  κινητικότητας,  στην Περιφέρεια ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Παρά τις τεράστιες ελλείψεις ̟προσωπικού, είναι σημαντικό ότι ο Δήμος έμεινε όρθιος και λειτουργικός. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάστηκε να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και αλλαγές.  
    • Τοποθετήθηκαν νέοι προϊστάμενοι Διευθύνσεων µε βάση την απόφαση επιλογής του υπηρεσιακού συμβουλίου.  
    • Εκσυγχρονίσθηκε ηλεκτρονικά η διαδικασία έκδοσης των αδειών δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο και το συγκεκριμένο αντικείμενο υποστηρίζεται από ένα μόνιμο υπάλληλο αντί για τρεις του παρελθόντος
    • Αξιοποιήθηκαν συμβασιούχοι μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (2015-2018: 1.327 ωφελούμενοι)
    • Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι δημοτικές κοινότητες λειτουργούν και εξυπηρετούν ως δομές μικρού ΚΕΠ σε κάθε περιοχή.  Επίσης σε συνεργασία με τις Κοινωνικές υπηρεσίες υποστηρίζονται δράσεις για ευπαθείς ομάδες (παροχής καυσόξυλων, τροφίμων αλλά και ειδών ένδυσης και υπόδησης) ,  
    • Τέθηκε σε εφαρμογή η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BackOffice σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα- αιτήματα μετατρέπονται από το τμήμα πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονικά και διαχέονται εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της πορείας κάθε αιτήματος, μειώνεται το λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγικότητα του διοικητικού µμηχανισμού. 
    • Συντάχθηκε νέος κανονισμός διακίνησης εγγράφων, που δεν υπήρχε προηγουμένως, με αποτέλεσμα όλος ο ∆ήµος να λειτουργεί µε ενιαίο τρόπο, ενώ 200 περίπου στελέχη του ∆ήµου επιμορφώθηκαν σχετικά µε την εφαρμογή του.. 
    • Εκπονήθηκε Νέος Σύγχρονος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με όλες τις Δ/νσεις και Τμήματα. Εγκρίθηκε από το Δ.Σ και αναμένεται η έγκριση του το προσεχές διάστημα. 
    • Ενεργοποιείται το σύστημα της ηλεκτρονικής υπογραφής.  
    • Πιλοτική λειτουργία του Μητρώου Πολιτών (πιλοτικός δήμος).
    • Καθιερώθηκε ο θεσμός του Αντιδημάρχου Υπηρεσίας.
    • Έγινε Κατάρτιση του Ψηφιακού οργανογράμματος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ο λοκληρώθηκε η Σύνταξη των ειδικών περιγραμμάτων για χίλιες δώδεκα (1.012) θέσεις μόνιμου προσωπικού και εκατόν εβδομήντα δύο (172) θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του αναγκαίου εκδημοκρατισμού των λειτουργιών του Δήμου διασφαλίσαμε ώστε η αντιπολίτευση να είναι πάντοτε παρούσα, τυπικά ή άτυπα, μετέχοντας σε όλες τις δημοτικές επιτροπές και σε όλα τα ∆.Σ. των εταιρειών ακόμα και εκεί που δεν προβλέπονταν  εκ του νόμου.

Προγραμματισμός – Οργάνωση & Ποιότητα των Υπηρεσιών

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
    • Ολοκλήρωση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου & των Νομικών του Προσώπων για τη περίοδο 2015-2019. 
    • Ολοκλήρωση και παρακολούθηση των Ετήσιων Τεχνικών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου από το 2014 έως και το 2019.
    • Ολοκλήρωση και εκπόνηση της Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δομών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.
    • Υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου στη πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020
    • Παρακολούθηση και ενημέρωση των αλλαγών του «Μητρώου Ταυτότητας Αυτοδιοίκησης» του ΥΠ.ΕΣ. 
    • Συντονισμός δράσεων του Δημοσκοπίου
    • Παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ποιότητας – αποτελεσματικότητας.
    • Συμμετοχή στη σύνταξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.
    • Συντονισμός υπηρεσιών Δήμου και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα κυριότερα έργα του Τμήματος Πιστοποίησης και Εφαρμογής Συστημάτων  Ποιότητας – Αποτελεσματικότητας για την περίοδο 2014-2019 είναι: 
    • Επιτυχής τεκμηρίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του ∆ήµου Ηρακλείου, προκειμένου να προετοιμάσει τμήμα των φακέλων των αιτήσεων συγχρηματοδότησης έργων της περιόδου 2014-2020. 
    • Επιτυχής εφαρμογή του προτύπου ποιότητας EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 χωρίς εξωτερική υποστήριξη. 
    • Παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, (GDPR). 
    • OPEN DATA: Για την μηχανογραφική εφαρμογή των ανοικτών δεδομένων, συγκεντρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω τις Υπηρεσίες: του Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης & Κοινωνικών Υπηρεσιών
    • Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου – Διαχείρισης Αποφάσεων Πολιτικών Οργάνων – backoffice.

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Χούλη Αικατερίνη του Δημητρίου - Υποψήφια Σύμβουλος 3ης (Δυτικής) Δήμοτικής Κοινότητας Ηρακλείου

 περισσότερα

Κουτουμάνος Ευάγγελος του Μιχαήλ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου

Ο Ευάγγελος Κουτουμάνος γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1971 στο Κερατσίνι, ωστόσο σε ολόκληρη την ζωή του δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο....περισσότερα

Παπαδάκη - Λάγγαρη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου - Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου

Η Κατερίνα Παπαδάκη – Λάγγαρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο. Σπούδασε νοσηλευτική στο ΤΕΙ Ηρακλείου και από το 2003...περισσότερα

Κωστάκη - Μαθιουδάκη Χρυσούλα του Εμμανουήλ - Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου

Γεννήθηκα το 1965 στο Ρέθυμνο.
Κατάγομαι από το μαρτυρικό χωριό Καλή Συκιά του Δήμου Αγ.Βασιλείου Ρεθύμνης, με γονείς τον...περισσότερα

Μαρής Δράκος του Κωνσταντίνου - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου

Ο Δράκος Μαρής γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1970. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μαζικής εστίασης.

Έχει εκλεγεί κατ'επανάληψη...περισσότερα

Παπαϊωάννου Διονυσία του Κωνσταντίνου - Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου 

Η Διονυσία Παπαϊωάννου γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στο Ηράκλειο στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ως φοιτήτρια...περισσότερα

Καπετανάκης Μηνάς του Δημητρίου - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείουπερισσότερα

Πλερωνάκη Μυρωνία του Μιχαήλ - Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείουπερισσότερα